dissabte, 26 de setembre de 2009

La protecció de dades al país

De la protecció de dades al país
Resum

article 30 de la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre
"Aquesta Llei té per objectiu regular el tractament que tant persones o entitats privades com
l'Administració pública andorrana duen a terme sobre les dades corresponents a persones físiques.
Aquesta regulació persegueix tres objectius fonamentals: primer, aportar un grau de protecció suficient i raonable al dret que tota persona té a la seva intimitat, dret fonamental reconegut per la Constitució al seu article 14;"...

...Article 1
Objectiu
Aquesta Llei té per objectiu protegir i garantir, pel que fa al tractament i a la utilització de dades personals, els drets fonamentals de les persones, i especialment els relatius a la intimitat...

...14. Comunicació internacional de dades: tota comunicació de dades, o tot accés a les dades per part d'un prestador de serveis de dades personals, quan els destinataris de la comunicació o els prestadors de serveis estiguin domiciliats a l'estranger, o emprin mitjans de tractament de dades personals ubicats a l'estranger per a la comunicació de les dades o per a la prestació del
servei...

...Article 4
Àmbit territorial
Aquesta Llei s'aplica a la creació de fitxers i al tractament de dades personals per responsables de tractament domiciliats al Principat d'Andorra, o constituïts conforme a les lleis del Principat
d'Andorra.
Igualment, aquesta Llei és aplicable als tractaments de dades realitzats per responsables de tractament no domiciliats al Principat o no constituïts conforme a les lleis del Principat d'Andorra, quan facin servir mitjans de tractament ubicats en el territori del Principat...

...Article 9
Secret professional
Aquesta Llei s'aplica amb caràcter addicional a les normes reguladores del secret professional, per a les activitats i professions sotmeses a aquesta obligació, normes reguladores que en cap cas s'han d'entendre derogades per aquesta Llei...

Article 12
Confidencialitat i seguretat
Els responsables de tractament han d'establir les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals que siguin objecte de tractament.
Si la totalitat o una part del tractament s'encarrega a prestadors de serveis de dades personals,
correspon al responsable del tractament la responsabilitat que els prestadors tinguin establertes mesures tècniques i d'organització suficients per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades objecte del servei. A aquest efecte, els responsables del tractament han d'exigir als prestadors de serveis de dades personals l'establiment de les mesures tècniques i d'organització que el responsable de tractament consideri mínimes, sempre que aquestes mesures mínimes es corresponguin amb les que el mateix responsable tingui establertes per a tractaments de dades pròpies i de naturalesa anàloga als que siguin objecte del servei...

...Article 21
Fitxers relatius a infraccions i sancions penals o administratives
Només poden crear fitxers relatius a infraccions i sancions penals o administratives les entitats
públiques judicials o administratives que, conforme a una norma vigent, tinguin la capacitat d'imposar sancions administratives o de resoldre procediments judicials de naturalesa penal...

Article 24
Dret de supressió
Qualsevol persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament que les dades que són objecte de tractament siguin suprimides...

...Article 26
Dret a indemnització
Les sancions previstes en el capítol cinquè d'aquesta Llei s'entenen sense perjudici de la
responsabilitat civil en què pugui incórrer un responsable del tractament en cas d'incompliment de la Llei...

...Article 33
Infraccions i sancions per a fitxers de naturalesa privada
L'incompliment d'aquesta Llei per part de les persones físiques o de persones jurídiques de
naturalesa privada és objecte de sanció administrativa. El primer incompliment per part d'un
responsable de fitxer se sanciona amb multa d'un import màxim de 50.000 euros, i els
incompliments subsegüents en què pugui incórrer el mateix responsable se sancionen amb una
multa d'un import màxim de 100.000 euros.
La quantia de la sanció la fixa l'autoritat de control, tenint en compte els criteris següents:
a) Les circumstàncies concretes de la infracció...


...Article 36
Països amb protecció equivalent
S'entén que tenen un nivell de protecció equivalent a aquesta Llei:
a) Els països que siguin membres de la Unió Europea.
b) Els països declarats per la Comissió de les Comunitats Europees com a països amb protecció
equivalent.
c) Els països declarats per l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.
Article 37
Excepcions
La prohibició establerta en l'article 35 d'aquesta Llei no s'aplica quan la comunicació internacional:
a) Es faci amb el consentiment inequívoc de la persona interessada....

...Article 41
Potestat d'inspecció
L'Agència Andorrana de Protecció de Dades disposa de competència d'inspecció. Els responsables
de fitxers estan obligats a subministrar als inspectors de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades tota la informació que els sigui sol·licitada, i també a facilitar-los l'accés a les seves dependències i als recursos informàtics o d'altre tipus destinats al tractament de les dades quan els ho sol·licitin en l'exercici d'aquesta facultat de control.
...

dimecres, 23 de setembre de 2009

Diari d'Andorra 23 setembre de 2.009

• TRIBUNALS
La policia acusa Cabot i un empleat de l’STA pel cas de les contrasenyes
La investigació ha revelat que el denunciant va ‘piratejar’ l’ordinador portàtil d’un treballador de la parapública i es va descarregar els 16.000 mots clau
Ricard Poy / Toni Solanelles
Andorra la Vella
Jaume Cabot durant una entrevista a la seu del Diari.Amplieu

• Falten 14 dies. Exactament el 6 d’octubre es compliran quatre anys des que es va fer públic que les contrasenyes de setze mil cor­reus andorra.ad havien quedat al descobert. I la investigació policial ha arribat finalment a terme. Les conclusions dels treballs de recerca han establert que el denunciant del cas, Jaume Cabot, va mentir respecte d’on havia obtingut les dades. No va ser a través de l’eMule i de manera casual, sinó que va entrar il·legalment a través de la xarxa en un ordinador portàtil d’un treballador de l’STA i des d’allà es va descarregar el fitxer amb els mots clau.
Amb aquella contrasenya es podia entrar al correu electrònic del Govern, la Batllia, la policia, polítics, comuns, advocats o empreses. Un cop va tenir el document amb les contrasenyes Cabot va presentar una denúncia a l’Agència de Protecció de Dades. Quan la va portar, segons fonts properes al cas, va falsejar les còpies de pantalla en què apareixia el document com a accessible a l’eMule. La denúncia va provocar un gran terrabastall i es van aturar els correus per canviar les contrasenyes. Arran de tot l’afer la parapública va haver de reconèixer que fins i tot les telefonistes de l’empresa disposaven dels mots clau per tenir més fàcil la feina quan havien de solucionar un problema de mots clau.

Traces de l’ordinador
Cabot va haver d’entregar a la policia l’ordinador a través del qual havia accedit al document. El cas neix el 2005 i llavors el cos no disposava dels equips i programes informàtics necessaris per seguir les traces de l’ordinador requisat (que havia estat formatejat). Aquest és un dels motius de l’important retard en la solució del cas. Finalment, però, l’anàlisi va mostrar que Cabot havia entrat il·legalment en un ordinador portàtil que també va poder ser identificat i que pertanyia a un treballador de l’STA.
Per tant, la policia els inculpa als dos, però per diferent motiu. A Cabot per violació de la intimitat, accés il·legal a fitxers i vulneració del secret de les comunicacions. Al tècnic de l’STA per disposar d’un arxiu protegit que en cap cas havia d’estar en el seu poder. El treballador, segons les mateixes fonts, nega que el document que el denunciant va portar a l’Agència de Protecció de Dades hagués estat mai en el seu ordinador.
L’expedient del cas es troba fa temps en mans de la batlle Maria Àngels Moreno, que no ha tirat encara l’afer endavant. Les mateixes fonts van comentar que en la declaració policial Cabot acceptaria que va entrar en l’ordinador, però de forma involuntària.

El denunciant de l’afer deixa la militància al PS perquè el procés no el pugui afectar
El denunciant del cas de les contrasenyes del domini an-dorra.ad i ara assenyalat per la policia com un dels responsables de l’afer, Jaume Cabot, va adreçar ahir mateix –en assabentar-se del tancament de la investigació policíaca pel Dia­ri– una missiva al primer secretari del Partit Socialdemòcrata (PS), Ferran Goya, on li anunciava la seva intenció de suspendre la seva militància a la formació. Cabot, que dissabte va presentar tres ponències (sobre Andorra Telecom, Andorra Televisió i el consum de tabac) al congrés socialdemòcrata que li van ser aprovades, va assegurar ahir, tot mantenint la seva innocència, que no vol que el procés que es pugui encetar ara perjudiqui el PS.
En la carta tramesa a Goya, Cabot hi diu que “fins que la meva implicació, proclamada als diaris i televisió pública per l’anterior Govern per boca del senyor Manel Pons quedi ‘no provada’ i el cas aclarit, us faig entrega del meu carnet d’afiliat número 0095 amb el prec de suspendre momentàniament la meva militància. Esperant que trobin el vertader culpable de la filtració i que el cas quedi aclarit d’una vegada per totes”.
Cabot va reiterar ahir que l’arxiu que contenia les contrasenyes el va trobar de forma casual mentre usava el programa eMule. El denunciant de l’afer va assegurar que està “tranquil” i va explicar que “si em citen ja em defensaré i puc aportar les proves que calgui per demostrar que tot plegat no va ser cap muntatge”. I hi va afegir: “Si hagués volgut fer una piratada no hauria denunciat el cas. M’hauria guardat les dades i hauria anat llegint els continguts, per fer-ne ús. La inculpació no s’aguanta per enlloc.”

dimarts, 22 de setembre de 2009

La justícia...funciona?

Carta al

Partit Socialdemòcrata

Andorra la Vella

En relació al vergonyós cas de les contrasenyes del correu.andorra.ad m’acaba d’arribar una informació amb la qual m’assabenten que semblaria ser que el Servei d´Ordre hauria passat informació a la Batllia amb la qual m’assenyalen directament de ser el culpable de la filtració, o sigui INCULPAT.

Ja en una anterior carta a l’anterior presidenta del Partit Sra. Mariona González i en una reunió a la seu del Consell amb els SRC. Jaume Bartumeu i Carles Blasi, els vaig assabentar de tot.

La última vegada que vaig dialogar, informar i declarar al Servei d´Ordre vaig entendre o creure, que havien trobat quelcom més (una persona). Sem va demanar de no fer comentaris ni publicar rés.

Ho he fet fins avui que no tinc cap notificació formal (de la Batllia) però que per un altre costat em comuniquen que semblaria ser que estaria inculpat.

El dia 6 d’octubre hauran transcorregut 4 anys.

Per tot això i fins que la meva implicació, proclamada als diaris i Tv pública per l’anterior Govern per boca del Sr. Manel Pons quedi “NO PROVADA” i el cas aclarit, us faig entrega del meu carnet d’afiliat Nº 0095, amb el prec de suspendre momentàniament la meva militància

Esperant que trobin el vertader culpable de la filtració i que el cas quedi aclarit de una vegada per totes, rep una cordial salutació.

Atentament,

JAUME CABOT

Encamp 22 de Setembre de 2.009


***Última hora.
El meu comunicant diu que l´informe explica que jo vaig fer un muntatge amb les captures de pantalla i arxius.
També diu, l´informe, que van trobar les contrasenyes a l´ordinador personal de un empleat de l`Sta i a casa seva...


dijous, 17 de setembre de 2009

La segueretat Wifi segons l´ex STA

http://www.som.ad/portal/web/public/SeguretatWifi

Les recomanacions d´andorra telecom (ex sta), no son del tot correctes, molt minses i ja vaig advertir fa molt de temps d´aquesta contingència en aquest mateix bloc :

dijous, 10 / gener / 2008 Un passeig insegur
http://jaumecabotbalda.blogspot.com/2008/01/un-passeig-insegur.html

Amb la publicació de les “recomanacions” SOM o STA,” demostra una vegada més que no FA LA SEVA FEINA.
La clau d´encriptaciò web WPA ja no és gens recomanada per la seva fragilitat i facilitat per desencriptar-la en pocs minuts amb el perill que això comporta.

Explica : “
Un 12% de les xarxes d’Andorra estan obertes, sense cap tipus de protecció.· Un 38% estan poc protegides. · I només el 50% disposen d’un nivell de seguretat adequat” ... Com han obtingut aquestes dades?.

Aquí :http://www.veilleperso.com/cles-wifi-wpa-crackees-1-minute-chrono-4438
podeu trobar una mica d´informació :
...
Ce sont 2 chercheurs universitaires, Toshihiro Ohigashi et Masakatu Morii, qui ont trouvé la faille, et qui devraient expliquer tout cela lors d’une conférence qui aura lieu le 25 septembre à Hiroshima. Il y a quelques mois, des chercheurs avaient déjà démontré qu’il était possible de casser la protection WPA/TKIP en quelques dizaines de minutes, mais apparemment, les 2 chercheurs ont légèrement optimisé et industrialisé le processus.
... Et bien qu’il faudra utiliser le protocole WPA2 (AES) si vous voulez sécuriser un minimum votre accès Wifi...

Si bé la nostra companyia de telecomunicacions no és una acadèmia de formació, amb el benefici que genera amb els abusius preus practicats podría informar i guiar millor als seus usuaris/clients que paguen els voluminosus sous que de vegades son imcompatibles amb els treballs efectuats fora de la parapública.

Ponència STA Congrès PS Setembre 2009

CONGRÉS SETEMBRE 2009


PONÈNCIA STA


Introducció :


Coneguts son per tothom, els problemes de la parapública que pateixen els obligats usuaris.

A part dels tècnics i econòmics “(no saben que fer amb els beneficis)” el principal és el de la comunicació amb els OBLIGATS clients, seguit del de la prepotència per la seva posició d’únic operador de telefonia sense competència.

Prou negligències i prou manca de respecte envers els usuaris.

Ja n’hi ha prou que només paguem nosaltres.

Els canvis recents d’imatge corporativa i de nom no han servit per a rés. Només per gastar diners.

Els serveis continuen essent bastan deficients i sobretot cars.

En menys de un mes quatre avaries de l´adsl. Els dia 16 de Juliol, a Encamp, varem estar sense accés a Internet des de les 2 del mati fins les 7 de la tarda de l´endemà i com sempre cap explicació per part dels responsables ni cap reducció de la factura a pagar.

Un escrit a la premsa no en serveix per rés.

Els responsables tenen l´obligació d´informar als usuaris de les anomalies o problemes per tal de que no perdin el temps cercant possibles avaries en els seus ordinadors o línia adsl.

Enviar un SMS és molt fàcil i els usuaris ho agraïriem com també un DESCOMPTE per els serveis prestats irregularment o no prestats del tot.

Segons el MANUAL DIGEST els serveis “SON DEGUTS PER CONTRACTATS, però semble ser que l´aplicació és segons l´interpretació que vulgui donar el Batlle de torn.

El client no pot pagar per la raó que sigui :

Tall de línies i publicació al BOPA com mal pagador.

La parapública no dona els serveis contractats : No passa rés “tout le monde est beau, tout le monde est gentil”.


Exposició :


Dels serveis de telefonia,


Perquè de tantes ofertes de preus si és l’única companyia de Telecom del país.

S’han d’acabar els contractes especials, complicats i abusius (Europa 15, 20% de descompte en SMS, Tòtem i altres virgueries que només serveixen per crear confusió.

S´han d´acabar també les tarificacions en horari normal o reduit segons al país o l’hora que es truca.

Tant si es truca molt com si es truca poc el preu hauria de ser el mateix per tothom i en totes les franges horàries.

Com exemple de preus, la companyia d’origen alemà (BLAU) que ha començat a donar servei a Espanya, i que ofereix serveis de Internet i telefonia mòbil GSM factura les trucades telefòniques a telèfons fixes i mòbils a TOTS els operadors i les 24 hores a només 8 cèntims minut i les trucades entre ells mateixos (BLAU) els 10 PRIMERS MINUTS SON GRATUÏTS. Sense abonament. L’únic imperatiu és un consum mínim de 2€ mensuals.

Ofereixen també, com no podia ser d’altre manera, serveis de roaming a molt països però a l’hora d’escriure aquest document (Juliol del 2009) des d´ Andorra no es poden ni rebre i fer trucades.

Darrerament la parapública ha contractat a Nokia Systems per implantar la telefonia IP.

La Veu sobre Internet Protocol, o sigui comunicacions per la xarxa, ofereix moltes possibilitats i és molt econòmica ja que utilitza les estructures que ja estan AMORTITZADES des de fa temps.

Com és possible que utilitzant un servei de VOIP mitjançant un operador Suís les comunicacions surtin tant econòmiques?. I si son econòmiques perquè l´STA cobra tant car?.

En una tribuna publicada a un diari nacional indexada també per la web del PS (http://www.partitsocialdemocrata.com/?p=9443) ja ho explicava. Un minut de conversació d´Encamp-Encamp, via Suïssa, Estats Units, Sta, costa 0,0021875€ per minut a qualsevol hora.

L´Sta factura 0,29€ per minut. (133 vegades més car!).

Comparant els preus de les companyies veïnes d’Espanya i França es desprèn que la parapública té un marge de maniobra del 40% o més.

La video conferència via GSM anunciada a “bombo i platillo” continúa funcionant a càmara lenta i les imatges es congelen.


Dels serveis d’Internet,


En aquest apartat també hi ha coses a millorar.

La primera és el servei ofert, i que com els altres, segons, altre vegada, el Manual Digest “es degut per contractat”

En totes les mesures d’amplada de banda, sobre l´Adsl, efectuades a casa (estic connectat al cofret del Comú situat en línea recta a 100 mts) no arribo mai als 600 kbs dels 1.024 contractats facturats a 34€ i pagats religiosament cada mes.

La connexiò amb fibra òptica en els llocs controlats només arriben entre 30 ó 40 Mb dels 100 proposats. Probes fetes a Encamp.

No puc enumerar totes les companyies dels veïns Espanyols i Francesos però TOTES a igual prestacions o superiors son MOLT més econòmiques :

Preus Numericable :

Un pack double play unique au tarif sans équivalent de 19,90€
La technologie fibre optique de Numericable est la seule, à l’heure actuelle, capable de proposer une offre double play avec les débits les plus importants du marché :
• Internet 30 ou 100 mega (1)
• Téléphonie illimitée vers les fixes en France et plus de 50 destinations à l’international
Pour permettre à tous les foyers raccordables au câble de bénéficier d’un accès Internet Très Haut Débit et d’une offre de téléphonie séduisante, Numericable a décidé de baisser le prix de l'abonnement, qui est ramené à 19,90€/mois au lieu de 24,90€/mois jusqu’ici. Ceci en fait la meilleure offre du marché pour un produit Internet Téléphone Très Haut Débit. Ce pack double play est proposé à prix pérenne à tout nouvel abonné.


Dels serveis de Televisió,


Una reflexió d’aquestos serveis.

És intolerable que la parapública vengui canals de Tv i radio.

L´Sta, perdó, SOM, hauria de posar les estructures necessàries per tal que operadors, empresaris poguessin presentar les seves ofertes de oci, cultura, etc.

Imagineu que l´autopista La Catalane a més de cobrar peatge es posi a vendre cotxes?.

No fa gaire la premsa va donar a conèixer la demanda de la Societat d’Autors Espanyols que volia cobrar drets per les televisions espanyoles que l´Sta distribueix.

Per un costat ja esta malament que l´Sta distribueixi aquestos canals sense la llicència dels propietaris dels drets però per un altre costat crec que els que tenen que pagar son ells. Els espanyols i els francesos si accepten que els seus continguts es puguin veure al País.

Però, pot una companyia Espanyola COBRAR drets al país sense estar legalitzada i no pagar impostos?

Perquè endegar la TDT quant ja tenien previst la fibra òptica que ofereix lo mateix?.

Quin ha estat el cost total?.

Oferta de TNT a França :

LA TNT GRATUITE FRANÇAISE PAR SATELLITE SUR 100% DU TERRITOIRE
DE FRANCE METROPOLITAINE

Avec le bouquet FRANSAT™, les 18 chaînes de la TNT sont accessibles sans abonnement aux foyers équipés d'une antenne pointée vers le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 et d'un pack labellisé FRANSAT™, composé d'un décodeur numérique et d'une carte d'accès.


Del Pic de Carroi,


Quant costa el lloguer dels serveis que s´ofereixen a les instal·lacions ?.

Qui paga l’espai dels repetidors i l´energia elèctrica?.

I els enllaços i serveis amb Catalunya i transmissions amb TV3?.

** L'Sta – Som, o com es digui, NO FACTURA A RTVASA L´ENCAMINAMENT I POSTERIOR TRANSMISSIÓ DELS CANALS DE RADIO I TV.

Únicament factura les comunicacions telefòniques.

A les hores, suposo, la comptabilitat NO DEU SER CORRECTE.

On i com queden reflexats aquestos serveis i despeses?.

Sr. President del Consell d'Administració i/o Sr. Ministre de Finances, ja teniu més feina.De la protecció de dades,


La facturació :

Perquè les nostres dades es passegen per la capital d’Espanya?.

L´sta va comprar material divers per realitzar la facturació, ensobrament i enviament als abonats i aquest material segons les meves investigacions esta deixat a la Comella.

El dimitit antic director Sr. Palacios, ex treballador d´Alcatel va atorgar la tasca de facturació a l´esmentada empresa. Aquesta va subcontractar a una altre i així varies vegades. La legislació Europea no accepta el trànsit de dades entre països que no pertanyen a l´Unió i lo més greu és que cap client de la parapública ha signat documents validant el traspàs de les seves dades a d´altres companyies i menys cap a l´estranger.

En el contracte no s´hi menciona la possibilitat de subcontractar la facturació.

D´on va sortir la filtració de les “contrasenyes del servidor de correu andorra.ad”?


L´accès al correu andorra.ad :

Quantes persones tenen accés al servidor i com es gestiona. Perqué des del servei d´atenció al públic a la planta baixa s´hi pot accedir?. Perquè poden esborrar i gestionar contrasenyes?.


L´encriptació de la telefonia mòbil (Gsm) :

Estan prou segures i protegides?. Quantes persones i poden accedir?.


El caché de la xarxa :

Poden controlar on accedeixen els abonats i enmagatzamar-ne els continguts més demanats a fi de estalviar amplada de banda i no ralentir la velocitat però les informacions poden no ser actualitzades. A més fent servir la mateixa IP per varies connexions i es rellenteix la navegació.

Qui té accès a aquesta informaciò, si és que?.


De la posició orbital,

Andorra, disposa des de fa molt de temps d´una POSICIÒ ORBITAL que no s´aprofita.

La posició reservada esta situada a 31º Ouest.

Aquesta posició és idònia per cobrir tot Europa i part d'Amèrica del Nord.

Evidentment que el país no es pot permetre de posar cap satèl·lit en òrbita però poder es podria trobar algun país/empresa interessada en ocupar aquesta posició.


De la participació a EUTELSAT,

La parapública participa en un percentatge de +-0,020% a l’empresa EUTELSAT que gestiona les comunicacions de radio, televisió, dades i Internet.

Com ho gestionen?

Ho aprofiten?

Quina és la situació actual?.

L’Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT, a été créée en 1977 par 17 Etats européens membres de la CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications) dans le but d'assurer l’exploitation desélécommunications par satellite en Europe. Le texte de base de l’Organisation EUTELSAT, la Convention, a été ouvert à la signature en juillet 1982 et est entré en vigueur le 1er septembre 1985. En 2001, 48 Etats européens étaient Parties à la Convention EUTELSAT.

EUTELSAT a mis en place le premier système de télécommunications par satellite en Europe. Axée dans un premier temps sur la fourniture de capacité de secteur spatial pour des services de télécommunications et audiovisuels en Europe, l’Organisation a étendu ses activités à des services tels que la télévision et de la radio analogiques et numériques, la communication pour les entreprises, le multimédia, la messagerie et le positionnement, ainsi que l’accès à l’internet à large bande. La couverture de sa flotte de satellites englobe l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et l’est de l'Amérique du Nord et du Sud.
Jusqu’au 2 juillet 2001, la mission de l’Organisation était de concevoir, construire, exploiter et entretenir le secteur spatial du système ou des systèmes européens de télécommunications par satellite, avec pour objectif premier la fourniture du secteur spatial nécessaire aux services publics de télécommunications internationales en Europe.


Reflexió :


Que volem?. Un bon servei o un bon preu? :

A ben segur que tots voleu un bon preu i millor servei


Pot funcionar la parapública i continuar com fins ara? :

Com d´altres països s´hauria de separar la part tècnica de la comercial.

L´Sta, Som, o com vulgueu anomenar.la, hauría de dedicar-se al apartat tècnic exclusivament. Avançar amb les noves tecnologíes, posar-se al dia en les comunicacions i oferir un bon servei tant en la telefonía fixa com mòbil i deixar la part “Comercialitzadora de continguts”.

Aquestos continguts, que distribueix poden ser al-legals en quant a la legislació Andorrana i la Internacional en referència als drets d´autor.

Pot una empresa estrangera difondre els continguts sense un registre de comerç?. Pot cobrar els drets dels continguts sense estar donada d´alta al país?. I l´ex Sta pot comunicar a la Mútua de St. Julià que deixi de retransmetre lo que tots sabeu?. (En qualsevol cas en quant a la Mútua Elèctrica no s´enten que amb una “llicència” per ajudar a encendre bombetes pugui enviar canals de tv.

Tal com es pot veure als països del nostre entorn, les companyies de telecomunicacions instal.lan les infraestructures per l´encaminament i posterior transmissió de les senyals. Inclús, després de la fí del MONOPOLI de les telecomunicacions a l´any 2.000 les companyieshistòriques” com France Telecom o Telefònica lloguen les seves línees, repetidors, etc. a d´altres operadors nouvinguts.

La fí del MONOPOLI l´any 1.998 va significar l´obertura total del mercat de la telefonía a Europa.

Els petits països tenien una moratória de 4 anys...

Andorra en no estar integrada a la unió Europea continúa amb el monopoli.


Volem continuar tal com, o es reestructura la parapública?

Extracte del document de Cremades & Calvo sotelo Advocats :

.·..Para la Comisión, los operadores monopolistas ya no eran eficientes ni en servicios, ni en precios. Habían perdido agilidad y Europa corría el riesgo de perder el tren de la sociedad de la información si la tecnología no comenzaba a fluir bajo criterios de libre competencia...

...la liberalización produjo un auge en los indicadores económicos europeos de empleo y producción....”


PROPOSTES :


1.- Auditoria de comptes


2.- Auditoria de tots els serveis per tal de millorar-los


3.-Auditoría per conèixer perquè i com es decideixen i a qui i en quines condicions s´atribueixen els treballs a empreses estrangeres o nacionals


4.- Auditoria dels contractes pendents amb empreses col.laboradores i subministradores


5.- Eliminar els contractes especials i amb rebaixes o promocions. (Estan promocionant la fibra òptica i continuen amb ofertes d´adsl que estan en contradicció (llegir més cares).


6.- Baratar un 25% els preus de la telefonia i fibra òptica


7.- Revisió d’atribucions i retribucions dels directius


9.- Revisar el contracte de participació a EUTELSAT


9.- Demanar informació als organismes pertinents, UIT, sobre l´estat actual de la reserva de la posició orbital i si escau esberinar la possibilitat de llogar-la


10.- Del domini ad

Abaratar l´accés al registre del domini i fer-lo accessible mundialment

ad (advertiser) en Anglès és molt buscat i podría generar important beneficis


11.- Revisar el “contracte” i/o “compromís” signat amb la SGAE Espanyola en quants als drets per la difusiò al Principat de les principals cadenes espanyoles així com els acords que puguin haver amb Televisiò de Catalunya.


12.- Estudiar la possiblitat de donar entrada a un altre operador (llogar les estructures) de telefonía mòbil per tal de millorar preus i serveis. La telefonía fixa esta acabada.


13.- Controlar la “màquina controladora” anomenada ORELLA GLOBAL per tal de connèixer qui, com, quant i com hi accedeixen si és que ...


14.- Donar entrada a un/a representant/te dels clients/es - usuaris/es al consell d´administració al igual que s´ha fet a la Cass amb els assegurats.


15.- Implantar una ADSL o connexió bàsica de 1 Mb a la xarxa d´internet GRATUÏTA per tal que TOTHOM tingui accés a la cultura. Els empresaris l´haurien de pagar.


16.- Comprobar quina protecció utilitzen per protegir les nostres dades.


Per Congrés PS Andorra


Jaume Cabot


Encamp Setembre 2.009


***Doc en PDF


dimecres, 2 de setembre de 2009

SKYPE

SKYPE cambia de propietari

Zennström i Friis el programadors que van posar en marxa SKYPE van vendre el negoci a E-BAY l´any 2.005 per 2.600 milions $ i ara E- BAY l´ha venut el 60% del negoci a un conglomerat de societats per només 1.900. Només entre 2.005 i 2.007 E-BAY va perdre 1.000 milions $.

I ara en mig de l`operaciò de compra-venda s´ha publicat que un virus escolta i grava les converses dels usuaris del SKYPE.
Les empreses de seguretat Symantec i Trend Micro l´han detectat.
Semble que el còdic “lliure” va estar publicat l´any 2.006 l´informàtic Suis Unteregger que el vendra a ERA IT Solutions, i aquestos suposadament aun departement del govern Suís.