dissabte, 21 de juny de 2008

Intervencions de telèfons...

• EDITORIAL

Control de les escoltes

...la intervenció d’un telèfon és una intromissió en la intimitat de les persones....
Diari d´Andorra 21 06 08

TV a l´andorrana

La falta de diners i els deutes pendents deixen RTVASA en una situació límit

El pressupost vinent serà a la baixa i la societat no té cap opció per emprendre nous projectes

Font Diari d´Andorra 21 Juny de 2008: http://www.diariandorra.ad/noticies/view.php?ID=7406