dijous, 17 de setembre de 2009

Ponència STA Congrès PS Setembre 2009

CONGRÉS SETEMBRE 2009


PONÈNCIA STA


Introducció :


Coneguts son per tothom, els problemes de la parapública que pateixen els obligats usuaris.

A part dels tècnics i econòmics “(no saben que fer amb els beneficis)” el principal és el de la comunicació amb els OBLIGATS clients, seguit del de la prepotència per la seva posició d’únic operador de telefonia sense competència.

Prou negligències i prou manca de respecte envers els usuaris.

Ja n’hi ha prou que només paguem nosaltres.

Els canvis recents d’imatge corporativa i de nom no han servit per a rés. Només per gastar diners.

Els serveis continuen essent bastan deficients i sobretot cars.

En menys de un mes quatre avaries de l´adsl. Els dia 16 de Juliol, a Encamp, varem estar sense accés a Internet des de les 2 del mati fins les 7 de la tarda de l´endemà i com sempre cap explicació per part dels responsables ni cap reducció de la factura a pagar.

Un escrit a la premsa no en serveix per rés.

Els responsables tenen l´obligació d´informar als usuaris de les anomalies o problemes per tal de que no perdin el temps cercant possibles avaries en els seus ordinadors o línia adsl.

Enviar un SMS és molt fàcil i els usuaris ho agraïriem com també un DESCOMPTE per els serveis prestats irregularment o no prestats del tot.

Segons el MANUAL DIGEST els serveis “SON DEGUTS PER CONTRACTATS, però semble ser que l´aplicació és segons l´interpretació que vulgui donar el Batlle de torn.

El client no pot pagar per la raó que sigui :

Tall de línies i publicació al BOPA com mal pagador.

La parapública no dona els serveis contractats : No passa rés “tout le monde est beau, tout le monde est gentil”.


Exposició :


Dels serveis de telefonia,


Perquè de tantes ofertes de preus si és l’única companyia de Telecom del país.

S’han d’acabar els contractes especials, complicats i abusius (Europa 15, 20% de descompte en SMS, Tòtem i altres virgueries que només serveixen per crear confusió.

S´han d´acabar també les tarificacions en horari normal o reduit segons al país o l’hora que es truca.

Tant si es truca molt com si es truca poc el preu hauria de ser el mateix per tothom i en totes les franges horàries.

Com exemple de preus, la companyia d’origen alemà (BLAU) que ha començat a donar servei a Espanya, i que ofereix serveis de Internet i telefonia mòbil GSM factura les trucades telefòniques a telèfons fixes i mòbils a TOTS els operadors i les 24 hores a només 8 cèntims minut i les trucades entre ells mateixos (BLAU) els 10 PRIMERS MINUTS SON GRATUÏTS. Sense abonament. L’únic imperatiu és un consum mínim de 2€ mensuals.

Ofereixen també, com no podia ser d’altre manera, serveis de roaming a molt països però a l’hora d’escriure aquest document (Juliol del 2009) des d´ Andorra no es poden ni rebre i fer trucades.

Darrerament la parapública ha contractat a Nokia Systems per implantar la telefonia IP.

La Veu sobre Internet Protocol, o sigui comunicacions per la xarxa, ofereix moltes possibilitats i és molt econòmica ja que utilitza les estructures que ja estan AMORTITZADES des de fa temps.

Com és possible que utilitzant un servei de VOIP mitjançant un operador Suís les comunicacions surtin tant econòmiques?. I si son econòmiques perquè l´STA cobra tant car?.

En una tribuna publicada a un diari nacional indexada també per la web del PS (http://www.partitsocialdemocrata.com/?p=9443) ja ho explicava. Un minut de conversació d´Encamp-Encamp, via Suïssa, Estats Units, Sta, costa 0,0021875€ per minut a qualsevol hora.

L´Sta factura 0,29€ per minut. (133 vegades més car!).

Comparant els preus de les companyies veïnes d’Espanya i França es desprèn que la parapública té un marge de maniobra del 40% o més.

La video conferència via GSM anunciada a “bombo i platillo” continúa funcionant a càmara lenta i les imatges es congelen.


Dels serveis d’Internet,


En aquest apartat també hi ha coses a millorar.

La primera és el servei ofert, i que com els altres, segons, altre vegada, el Manual Digest “es degut per contractat”

En totes les mesures d’amplada de banda, sobre l´Adsl, efectuades a casa (estic connectat al cofret del Comú situat en línea recta a 100 mts) no arribo mai als 600 kbs dels 1.024 contractats facturats a 34€ i pagats religiosament cada mes.

La connexiò amb fibra òptica en els llocs controlats només arriben entre 30 ó 40 Mb dels 100 proposats. Probes fetes a Encamp.

No puc enumerar totes les companyies dels veïns Espanyols i Francesos però TOTES a igual prestacions o superiors son MOLT més econòmiques :

Preus Numericable :

Un pack double play unique au tarif sans équivalent de 19,90€
La technologie fibre optique de Numericable est la seule, à l’heure actuelle, capable de proposer une offre double play avec les débits les plus importants du marché :
• Internet 30 ou 100 mega (1)
• Téléphonie illimitée vers les fixes en France et plus de 50 destinations à l’international
Pour permettre à tous les foyers raccordables au câble de bénéficier d’un accès Internet Très Haut Débit et d’une offre de téléphonie séduisante, Numericable a décidé de baisser le prix de l'abonnement, qui est ramené à 19,90€/mois au lieu de 24,90€/mois jusqu’ici. Ceci en fait la meilleure offre du marché pour un produit Internet Téléphone Très Haut Débit. Ce pack double play est proposé à prix pérenne à tout nouvel abonné.


Dels serveis de Televisió,


Una reflexió d’aquestos serveis.

És intolerable que la parapública vengui canals de Tv i radio.

L´Sta, perdó, SOM, hauria de posar les estructures necessàries per tal que operadors, empresaris poguessin presentar les seves ofertes de oci, cultura, etc.

Imagineu que l´autopista La Catalane a més de cobrar peatge es posi a vendre cotxes?.

No fa gaire la premsa va donar a conèixer la demanda de la Societat d’Autors Espanyols que volia cobrar drets per les televisions espanyoles que l´Sta distribueix.

Per un costat ja esta malament que l´Sta distribueixi aquestos canals sense la llicència dels propietaris dels drets però per un altre costat crec que els que tenen que pagar son ells. Els espanyols i els francesos si accepten que els seus continguts es puguin veure al País.

Però, pot una companyia Espanyola COBRAR drets al país sense estar legalitzada i no pagar impostos?

Perquè endegar la TDT quant ja tenien previst la fibra òptica que ofereix lo mateix?.

Quin ha estat el cost total?.

Oferta de TNT a França :

LA TNT GRATUITE FRANÇAISE PAR SATELLITE SUR 100% DU TERRITOIRE
DE FRANCE METROPOLITAINE

Avec le bouquet FRANSAT™, les 18 chaînes de la TNT sont accessibles sans abonnement aux foyers équipés d'une antenne pointée vers le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 et d'un pack labellisé FRANSAT™, composé d'un décodeur numérique et d'une carte d'accès.


Del Pic de Carroi,


Quant costa el lloguer dels serveis que s´ofereixen a les instal·lacions ?.

Qui paga l’espai dels repetidors i l´energia elèctrica?.

I els enllaços i serveis amb Catalunya i transmissions amb TV3?.

** L'Sta – Som, o com es digui, NO FACTURA A RTVASA L´ENCAMINAMENT I POSTERIOR TRANSMISSIÓ DELS CANALS DE RADIO I TV.

Únicament factura les comunicacions telefòniques.

A les hores, suposo, la comptabilitat NO DEU SER CORRECTE.

On i com queden reflexats aquestos serveis i despeses?.

Sr. President del Consell d'Administració i/o Sr. Ministre de Finances, ja teniu més feina.De la protecció de dades,


La facturació :

Perquè les nostres dades es passegen per la capital d’Espanya?.

L´sta va comprar material divers per realitzar la facturació, ensobrament i enviament als abonats i aquest material segons les meves investigacions esta deixat a la Comella.

El dimitit antic director Sr. Palacios, ex treballador d´Alcatel va atorgar la tasca de facturació a l´esmentada empresa. Aquesta va subcontractar a una altre i així varies vegades. La legislació Europea no accepta el trànsit de dades entre països que no pertanyen a l´Unió i lo més greu és que cap client de la parapública ha signat documents validant el traspàs de les seves dades a d´altres companyies i menys cap a l´estranger.

En el contracte no s´hi menciona la possibilitat de subcontractar la facturació.

D´on va sortir la filtració de les “contrasenyes del servidor de correu andorra.ad”?


L´accès al correu andorra.ad :

Quantes persones tenen accés al servidor i com es gestiona. Perqué des del servei d´atenció al públic a la planta baixa s´hi pot accedir?. Perquè poden esborrar i gestionar contrasenyes?.


L´encriptació de la telefonia mòbil (Gsm) :

Estan prou segures i protegides?. Quantes persones i poden accedir?.


El caché de la xarxa :

Poden controlar on accedeixen els abonats i enmagatzamar-ne els continguts més demanats a fi de estalviar amplada de banda i no ralentir la velocitat però les informacions poden no ser actualitzades. A més fent servir la mateixa IP per varies connexions i es rellenteix la navegació.

Qui té accès a aquesta informaciò, si és que?.


De la posició orbital,

Andorra, disposa des de fa molt de temps d´una POSICIÒ ORBITAL que no s´aprofita.

La posició reservada esta situada a 31º Ouest.

Aquesta posició és idònia per cobrir tot Europa i part d'Amèrica del Nord.

Evidentment que el país no es pot permetre de posar cap satèl·lit en òrbita però poder es podria trobar algun país/empresa interessada en ocupar aquesta posició.


De la participació a EUTELSAT,

La parapública participa en un percentatge de +-0,020% a l’empresa EUTELSAT que gestiona les comunicacions de radio, televisió, dades i Internet.

Com ho gestionen?

Ho aprofiten?

Quina és la situació actual?.

L’Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT, a été créée en 1977 par 17 Etats européens membres de la CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications) dans le but d'assurer l’exploitation desélécommunications par satellite en Europe. Le texte de base de l’Organisation EUTELSAT, la Convention, a été ouvert à la signature en juillet 1982 et est entré en vigueur le 1er septembre 1985. En 2001, 48 Etats européens étaient Parties à la Convention EUTELSAT.

EUTELSAT a mis en place le premier système de télécommunications par satellite en Europe. Axée dans un premier temps sur la fourniture de capacité de secteur spatial pour des services de télécommunications et audiovisuels en Europe, l’Organisation a étendu ses activités à des services tels que la télévision et de la radio analogiques et numériques, la communication pour les entreprises, le multimédia, la messagerie et le positionnement, ainsi que l’accès à l’internet à large bande. La couverture de sa flotte de satellites englobe l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et l’est de l'Amérique du Nord et du Sud.
Jusqu’au 2 juillet 2001, la mission de l’Organisation était de concevoir, construire, exploiter et entretenir le secteur spatial du système ou des systèmes européens de télécommunications par satellite, avec pour objectif premier la fourniture du secteur spatial nécessaire aux services publics de télécommunications internationales en Europe.


Reflexió :


Que volem?. Un bon servei o un bon preu? :

A ben segur que tots voleu un bon preu i millor servei


Pot funcionar la parapública i continuar com fins ara? :

Com d´altres països s´hauria de separar la part tècnica de la comercial.

L´Sta, Som, o com vulgueu anomenar.la, hauría de dedicar-se al apartat tècnic exclusivament. Avançar amb les noves tecnologíes, posar-se al dia en les comunicacions i oferir un bon servei tant en la telefonía fixa com mòbil i deixar la part “Comercialitzadora de continguts”.

Aquestos continguts, que distribueix poden ser al-legals en quant a la legislació Andorrana i la Internacional en referència als drets d´autor.

Pot una empresa estrangera difondre els continguts sense un registre de comerç?. Pot cobrar els drets dels continguts sense estar donada d´alta al país?. I l´ex Sta pot comunicar a la Mútua de St. Julià que deixi de retransmetre lo que tots sabeu?. (En qualsevol cas en quant a la Mútua Elèctrica no s´enten que amb una “llicència” per ajudar a encendre bombetes pugui enviar canals de tv.

Tal com es pot veure als països del nostre entorn, les companyies de telecomunicacions instal.lan les infraestructures per l´encaminament i posterior transmissió de les senyals. Inclús, després de la fí del MONOPOLI de les telecomunicacions a l´any 2.000 les companyieshistòriques” com France Telecom o Telefònica lloguen les seves línees, repetidors, etc. a d´altres operadors nouvinguts.

La fí del MONOPOLI l´any 1.998 va significar l´obertura total del mercat de la telefonía a Europa.

Els petits països tenien una moratória de 4 anys...

Andorra en no estar integrada a la unió Europea continúa amb el monopoli.


Volem continuar tal com, o es reestructura la parapública?

Extracte del document de Cremades & Calvo sotelo Advocats :

.·..Para la Comisión, los operadores monopolistas ya no eran eficientes ni en servicios, ni en precios. Habían perdido agilidad y Europa corría el riesgo de perder el tren de la sociedad de la información si la tecnología no comenzaba a fluir bajo criterios de libre competencia...

...la liberalización produjo un auge en los indicadores económicos europeos de empleo y producción....”


PROPOSTES :


1.- Auditoria de comptes


2.- Auditoria de tots els serveis per tal de millorar-los


3.-Auditoría per conèixer perquè i com es decideixen i a qui i en quines condicions s´atribueixen els treballs a empreses estrangeres o nacionals


4.- Auditoria dels contractes pendents amb empreses col.laboradores i subministradores


5.- Eliminar els contractes especials i amb rebaixes o promocions. (Estan promocionant la fibra òptica i continuen amb ofertes d´adsl que estan en contradicció (llegir més cares).


6.- Baratar un 25% els preus de la telefonia i fibra òptica


7.- Revisió d’atribucions i retribucions dels directius


9.- Revisar el contracte de participació a EUTELSAT


9.- Demanar informació als organismes pertinents, UIT, sobre l´estat actual de la reserva de la posició orbital i si escau esberinar la possibilitat de llogar-la


10.- Del domini ad

Abaratar l´accés al registre del domini i fer-lo accessible mundialment

ad (advertiser) en Anglès és molt buscat i podría generar important beneficis


11.- Revisar el “contracte” i/o “compromís” signat amb la SGAE Espanyola en quants als drets per la difusiò al Principat de les principals cadenes espanyoles així com els acords que puguin haver amb Televisiò de Catalunya.


12.- Estudiar la possiblitat de donar entrada a un altre operador (llogar les estructures) de telefonía mòbil per tal de millorar preus i serveis. La telefonía fixa esta acabada.


13.- Controlar la “màquina controladora” anomenada ORELLA GLOBAL per tal de connèixer qui, com, quant i com hi accedeixen si és que ...


14.- Donar entrada a un/a representant/te dels clients/es - usuaris/es al consell d´administració al igual que s´ha fet a la Cass amb els assegurats.


15.- Implantar una ADSL o connexió bàsica de 1 Mb a la xarxa d´internet GRATUÏTA per tal que TOTHOM tingui accés a la cultura. Els empresaris l´haurien de pagar.


16.- Comprobar quina protecció utilitzen per protegir les nostres dades.


Per Congrés PS Andorra


Jaume Cabot


Encamp Setembre 2.009


***Doc en PDF