dissabte, 11 d’abril de 2009

Buidar les caixes
Buidar les caixes. El llegat de l’executiu en funcions?


Les cotitzacions dels treballadors no deuen ni poden ser utilitzades per eixugar un deute de 550 milions d´€ de l’equip de govern.

El cotitzants, ho fan per assegurar-se una vellesa digna i tranqui-la.

Recordeu lo que va passar amb les inversions de un antic director de la CASS.?.
Inversions a “bodeguetes” i altres suposats negocis gens clars i dels quals no sen ha recuperat rés.
I encara menys mal que el ministeri de finances espanyol va tirar enrere uns quants milions de les antigues pessetes al•legant que els andorrans no tenien perquè invertir en un canal de tv per satèl.lit. El fallit Canal 10 impulsat per el dictador ex director de tv espanyola quant encara no existien les cadenes privades a les quals s’oposava.De la CASS :
.- Primer,
Pot l’equip directiu de la Cass) fer lo que vulgui sense consultar als cotitzants (42.000) i disposar dels seus diners?

.- Segon,
No hi ha cap llei que ho especifiqui?,

.- Tercer,
En cas de portar-se a terme la suposada compra de deute públic si no hi han beneficis o pitjor si no es pot recuperar el capital invertit, qui serà el responsable?,

.- Quart,
En el cas de pèrdua de capital invertit qui es farà càrrec de les pensions dels jubilats?,

.- Cinquè,
Qui CONTROLA els diners dipositats per els assegurats?,

.- Sisè,
Hipoteca amb els diners dels afiliats a la CASS no!.


De l´ex STA, ara SOM :

.- Setè,
La parapública deu de invertir en noves tecnologies i abaratir els preus,

.- Vuitè,
Els preus son abusius. Però no hi podem fer rés. No hi ha competència.

.- Novè,
No és normal que per contractar la fibra òptica es pugui fer en 5 minuts i que per la connexió tardin 4 mesos,

.- Desè,
Tampoc és normal que per contractar a treballadors ho faci via una empresa de treball temporal,

.- Onzè,
Som o no som competents per invertir en deute públic?.
Si és una parapública, de govern, dels ciutadans, alguna cosa hi tenen que dir. O no?,

.- Dotzè,
Els gestors de SOM tenen l’obligació d’usar altres recursos INFRAUTILITZATS, millora les comunicacions i ser transparents.


De Govern (en funcions):

.- Tretzè,
Pot l’executiu, en funcions a 19 dies de marxar, in extremis, jugar amb aquestos diners?.

.- Catorzè,
Ha reflexionat bé el Sr. Ministre de finances,

.- Qinzè,
Quin benefici sen pot treure i en quant temps?.

.- Setzè,
Jo no diria emissió de deute públic. Diria buidar caixes i esborrar un deute crònic.


Jaume Cabot