divendres, 19 de juny de 2009

Tecnologies avançadesTec NO logía qué?

• A punt d´enviar uns documents importants, un petit tall de la línea eléctrica...i TOT EL PAÍS sense accés a INTERNET.Quatre (4) hores.

• Senyors de l´STA, perdó, Senyors de SOM. SOU competents per guanyar el vostre SOU?.

• Pot ser que al segle XXI no tingueu prou eines físiques (bateríes, generadors eléctrics i de software) per evitar aquestes avaries que deriven en inconvenients i en l´incompliment del servei contractat per els usuaris ?.

L´auditora de l´ex STA desacreditada


German Secret Intelligence Service (BND) T-Systems network assignments, 13 Nov 2008..