dijous, 27 d’agost de 2009

L´Hit Parade de Malware

Un estudi de bit defender revela el “HIT PARADE” dels principals virus, trojans, malware i altres maldecaps dels internautes :


1 Trojan.Autorun.Inf 31%
2 Win32.Worm.Downadup 13%
3 Trojan.Wimad 13%
4 Trojan.SkimTrim.HTML.A 11%
5 Trojant.Agent.AKXM 10%
6 Trojan.Autorun.AET 7%
7 Worm.Autorun.WHG 5%
8 Packer.Malware.NSAnti. 1 4%
9 Trojan.Spy.Agent.NXS 3%
10 Trojan.JS.PZB 3%

Aquest estudi ha estat realitzat entre els mesos de gener i Juny.

El CUC Downadup denominat també Kido o Conficker ha infecta quasi 11 milions d´ordinadors a tot el món.

Bitdefensder explica que els països més actius per la difusiò de MALWARE son : Xina, França, Estats Units, Rumania i Espanya.