dissabte, 4 de juliol de 2015

Refugi i basses del Siscarò (Canilo) Principat d´Andorra 
 4 de Juliol de 2015