dimecres, 2 de maig de 2012

Fàstic


2400 dies putejat.
No m'han pagat la reparació del portàtil.
Tampoc m'han retornat ni pagat el HDD amb còpia d les meves dades. Desprès de la reunió amb el President del Consell Superior de Justícia q ja fá 2 mesos q va dir-me que sen ocupava!

Tot això per culpa tal com explica el sumari en la meva possessió, del  suposat tècnic i suposat posseïdor de l'arxiu.

I segons explicava una Batlle desprès de una altre denúncia que vaig interposar contra persona desconeguda "no hi ha secret de sumari" per tant revelaré el nom i cognoms de la persona que el tenía el referit archiu segons "les seves investigacions".

Recordar també que en una altre denúncia vaig demostrar que entrant a llegir el meu correu podia llegir el de una altre empresa.

Fàstic