divendres, 2 de juliol de 2010

Nou Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades

El16-06-2010 ha estat Publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el Decret del 9-06-2010 d’aprovació del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades que entrarà en vigor en 15 dies i derrogarà l’anterior reglament de l’Agència de data 1 de juliol del 2004 i la seva modificació de data 21 de juliol del 2004.

http://www.bopa.ad/bopa/2010/bop22033.pdf


https://www.apda.ad/