dimarts, 30 de març de 2010

Els missatges covards que s´amaguen darrera d´un "suposat" anonimat

 La identificaciò del remitent i la IP de la seva connexiò:

Received: from idc11.idc.local ([192.168.211.51]) by idcexc.idc.local with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.3959);
     Thu, 18 Mar 2010 12:19:41 +0100
Received: from correu.andorra.ad ([192.168.210.242]) by idc11.idc.local with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.3959);
     Thu, 18 Mar 2010 12:19:41 +0100
Received: from blu0-omc4-s29.blu0.hotmail.com ([65.55.111.168]) by eSafe SMTP Relay 1268756454; Thu, 18 Mar 2010 12:19:40
     +0100
Received: from BLU145-W20 ([65.55.111.135]) by blu0-omc4-s29.blu0.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.3959); Thu,
     18 Mar 2010 04:19:39 -0700
Message-ID:
Return-Path: owenbi@hotmail.com

X-Originating-IP: [194.158.91.7]

From: "Jose P. A."X-OriginalArrivalTime: 18 Mar 2010 11:19:39.0777 (UTC) FILETIME=[E6772710:01CAC68C]
X-ESAFE-STATUS:Mail clean
X-ESAFE-DETAILS:
X-MS-Antispam-Report: v=1.1 cv=6bJupWIyg2z61K1gHxifx4bIEj+0YVy7CwAveUOTXmw= c=1 sm=1 a=pCTO5gaKeXgA:10 a=mIVIcVQuM3sA:10 a=csyRU9Rk_H8A:10 a=Zk3OmFfbAAAA:8 a=KXZSoWJjjLYTZ_i-WEUA:9 a=WIdfEnbL5P_PbBwY4T8A:7 a=cNzGs18_P9HRKRBlbHfIFeD2JoIA:4 a=wPNLvfGTeEIA:10 a=-0BlaZQRYT-qRPDxGlAA:9 a=VABA_iQb1M4xuAzuyegA:7 a=97ig6Bu6ttApa8e987rPntHdNFUA:4 a=HmncM+yMXiy/JbAezAguDg==:117
X-Antivirus: AVG for E-mail 9.0.791 [271.1.1/2754]
Content-Type: multipart/mixed; boundary="=======AVGMAIL-740F3FA7======="
 
--=======AVGMAIL-740F3FA7=======
Content-Type: multipart/alternative;
 boundary="_3bde789e-04e4-4bba-8b0c-84e6b6aba56c_"
Tan de b=F3 et fotin en un cul de pres=F3 per delinq=FCent.!!!  

Amb el còdic del missatge, la IP, el dia i l´hora ... es conneix l´ordinador, contracte, usuari.