dimecres, 17 de març de 2010

Bla, bla, blaIntoxicador sense ética.

Perqué el diari que s´anomena del País només comunica lo que vol?.

Funcionaris del Servei d´Ordre i Batllía. Qui comunica tota la informació?.
No haurieu de vetllar per l´estricta aplicació de les lleis amb moraliutat i ètica?
Si, ja ho sé. No hi ha secret de sumari però es pot ser més humà i no fer de botxí abans d´hora.

Casos jutjats i sentenciats sense nom ( persones conegudes, metges, bancs, funcionaris i comerços, etc.) i en un cas subjudice dona tots els detalls que només vol.

Si ha obtingut la informació i només escriu lo que heu pogut llegir, és evident que és per fer mal.el
En el sumari i últim dossier del mes de Setembre que vaig lliurar a Batllia hi figuren més noms.
Aquí no hi han tingut accés?.

A la disposició del qui ho vulgui, tinc més de 1200 folis, entre el sumari, documents trobats últimament i el dossier presentat a la Honorable Batlle Sra. Moreno, a més de Dvd´s i fitxers.

El causant dels problemes no vaig ser jo
El fitxer no el vaig muntar jo
El fitxer no el vaig publicar jo
El fitxer no el vaig robar jo
El delinqüent no soc jo

La justícia decidirà seguint les interpretacions de les auditories i l´informe del Servei d´Ordre.

Jo no callaré. No tinc rés per amagar.

Mentres tant, alguna persona es fa un fart de riure...

Salutacions cordials

*** El web mail de SOM ahir