dissabte, 21 de novembre de 2009

La forma de treballar de l'antiga STA (ara SOM)...

Entrant al web mail de andorra telecom per llegir el correu a mi dirigit, he parat un moment a llegir la "informació" sobre les condicions del servei OFERT.

Com podeu comprovar, a part de una multitud de faltes d'ortografia, les condicions (capacitat d'emmagatzemament i enviament) no son les mateixes segons el PDF o el text.

Una vegada més confirmen el DESCONTROL i la inseguretat de la companyia.

Si no controlen ni les informacions que faciliten ni tenen cura (gramatical) dels seus continguts que passa amb la resta?Txt:
"CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL CORREU
ELECTRÒNIC ANDORRA.AD

1. Objecte
Aquestes condicions tenen per objecte regular la prestació, per part de l'STA, del servei de correu electrònic"andorra.ad" així com la seva utilització per part de l'usuari.

2. Servei
Mitjançant aquesta prestació, l'STA posa a disposició dels usuaris un servei de correu electrònic bàsic igratuït amb domini andorra.ad (xxxx@andorra.ad).

3. Característiques del servei
3.1. Capacitat
- La capacitat màxima de la bústia de correu és de 30 Mb d'espai en disc, però a partir de 20 Mb no espoden enviar correus electrònics.
- La capacitat màxima dels missatges de correu electrònic és de 10 Mb per missatge enviat.
3.2. Temps d'activitat
- El compte de correu electrònic es dóna de baixa si un usuari no es connecta a la seva bústia durant 6 mesos (fer login).
- Passat aquest termini, el compte de correu electrònic queda guardat en reserva 1 mes abans de la sevabaixa definitiva.
3.3. Servei de seguretat
La funcionalitat de seguretat inclou la detecció i l'eliminació de virus i antispam. Aquestes dues opcionsprotegeixen de manera no infal·lible contra l'enviament de missatges no desitjats, així com de virusinformàtics coneguts i accessibles des del correu de l'usuari.
A causa del servei d'antivirus i antispam proporcionat, alguns missatges poden ser consideratspotencialment perillosos i, per tant, poden ser descartats. En conseqüència, l'STA no garanteix la recepcióde la totalitat dels missatges.

4. Condicions d'accés i utilització
Per tenir accés al servei, la persona que ho desitgi s'ha de donar d'alta com a usuari del servei de correu"andorra.ad" a les oficines de l'STA o des de qualsevol altre mitjà posat a la seva disposició. Es proporcionaa l'usuari un nom d'usuari (login) i una contrasenya (password).

5. Obligacions de l'usuari
5.1. Adreça de correu electrònic
L'adreça de correu electrònic demanada ha de respectar els requisits de la regla 6 del Reglamentd'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat per a la utilització de ".ad" com a nom de domini.
5.2. Claus d'accés
L'STA exigeix que l'usuari utilitzi un nom d'usuari i una contrasenya (mínim 6 dígits) per accedir al servei.Aquestes dades són personals i intransferibles. El client es fa responsable de la seva utilització diligent aixícom de mantenir-los en el màxim secret i confidencialitat.
5.3. Utilització del servei
L'usuari es compromet a no fer una utilització il·lícita d'aquest servei, que pugui vulnerar o afectar els dretsde tercers o que pugui afectar, sobrecarregar o alterar els equips de l'STA o d'altres usuaris.
Concretament, i a títol únicament indicatiu, el client es compromet a no utilitzar aquest servei per:
a) emmagatzemar, difondre o transmetre missatges amb un contingut que pugui lesionar els drets fonamentals dela persona, continguts en l'ordenament jurídic andorrà.
b) emmagatzemar, difondre o transmetre missatges que indueixin o facin apologia d'actituds delictives odiscriminatòries per raó de raça, sexe, creença religiosa, edat o condició.
c) emmagatzemar, difondre o transmetre missatges amb continguts falsos, inexactes o exagerats que puguininduir a l'error quant al seu contingut o les seves intencions, o que puguin induir a la por.
d) emmagatzemar, difondre o transmetre missatges que puguin atemptar al secret o intimitat de les persones, alseu honor o a la seva imatge.

6. Suspensió i retirada del servei
L'STA pot suspendre o retirar l'ús del servei en qualsevol moment i sense avís previ, per iniciativa pròpia osota requeriment de tercers en cas d'incompliment de les condicions d'aquest servei.

7. Servei
L'STA ofereix un servei de 24 hores al dia durant els 365 dies de l'any. No obstant això, es pot interrompreel servei sempre que sigui necessari per al manteniment de les infraestructures o per raons de seguretat.Sempre que sigui possible, l'STA informa els usuaris amb l'antelació suficient de les suspensions del servei.

8. Responsabilitat
8.1. Disponibilitat i continuïtat del servei
L'STA garanteix únicament la continuïtat del servei en els termes del punt 7.
L'STA no garanteix la disponibilitat i la continuïtat permanent del servei. L'STA tampoc garanteix que l'usuaripugui utilitzar el servei "andorra.ad" per a la realització d'una activitat concreta.
8.2. Privacitat, confidencialitat i control
L'STA garanteix el control de la confidencialitat i privacitat de les dades emmagatzemades en els seusservidors.
No obstant això, l'STA no pot garantir la privacitat i la confidencialitat en el moment de la transmissió de lesdades per part de l'usuari. Més concretament, l'STA no garanteix que terceres persones no puguin accedir,interceptar, eliminar, modificar o manipular els missatges que els usuaris puguin enviar, difondre, rebre oemmagatzemar mitjançant el servei "andorra.ad". De la mateixa manera, l'STA no pot garantir que tercersrealitzin, simulin o intentin suplantar la identitat dels usuaris per enviar, difondre o manipular missatges.
L'STA no efectua cap mena de control sobre l'ús que l'usuari fa del servei.
L'STA no controla el contingut dels missatges.
"21 de Novembre de 2009 a les 09:25
1 comentari:

henri ha dit...

Ils n'ont pas un correcteur d' orthographe ,ces c.......ons,
c'est inouï!!!