dissabte, 29 d’agost de 2009

Trencar les claus d´encriptació dels GSM
Cracking GSM phone crypto via distributed computing

L´investigador Karsten Nohl va presentar un projecte obert per TRENCAR l´algoritme d´encripatació A5/1 utilitzat per la telefonía GSM - 2G -.
En el darrer Black Hat de Las Vegas (Hacking i Random).

Aquest projecte pretén una vegada trobada la clau interceptar totes les comunicacions. SMS inclosos.

L´algoritme utilitzat des de fa 15 anys ja ha estat compromés varies vegades.

Existeixen solucions COMERCIALS amb l´objectiu de trencar la clau d´encriptació pero degut al seu preu (200 ~- 250 mil $ no estan a l´abast de tothom.

Segons Nohl amb 80 ordinadors a plé temps es necessiten 80 dies per trobar la clau!.


***Les comunicacions dintre d´Andorra no estarien compromeses ja que l´Sta utilitza el protocol UMTS - 3G

***Ja exsisteix un programa anomenat GSM AirProbe que permet realitzar una captura i anàlisis del tràfic GSM...