dimecres, 26 d’agost de 2009

Son segures les targetes de crèdit del país?...

Segons divulga un estudi de La Banque de France el 51% dels pagaments a distància amb carta de crèdit son fraudulents.

Aquest pagaments que representen el 6% de les transactions nacionals al país veí han generat 60 milions d´€ de pèrdues.

Per tal de minimitzat aquestes pèrdues, varis bancs europeus han equipat a més de 20 milions de clients amb un còdic de seguretat anomenat Vericode incorporat al xip de la targeta.

Per realitzar una operació a distància es serveix de un lector personal i de la seguretat de la targeta que genera una clau dinàmica, utilitzable una sola vegada, i desprès de comprovar el còdic pin, les informacions gravades a la targeta i el nùmero de seguretat del darrera de la targeta.

Cap banc que no hagi implantat una sol-luciò de seguretat pot estar segur que el vertader propietari de la targeta és el que ha fet la transacció.

La sol-lució proposada per La banque de France és Vericode.

El mateix estudi explica no compendre que França país pioner en la targeta amb xip* no estigui al capdevant de la seguretat bancària.

httpp://www.vericode.info/


*La targeta amb xip va ser patentada per el Francès Roland Moreno.