dissabte, 18 d’abril de 2009

Targetes de crèdit i pins

Segons un informe de Verizonn Business les empreses donen massa facilitats als delinquents per falsificar targetes de crèdit en no usar les mesures de seguretat mínimes.

Els últims errors han inundat el mercat dels falsificadors de targetes de crèdit. I ara el mercat dels crimininals n´esta tant plé que l´objectiu és falsificar, copiar i vendre PINS.

Tota les informacions es poden trobar en diversos fòrums i xats.

La targetes es poden comprar per sota dels 10€.

Els delinquents prefereixen retirar diners dels caixers ja que així el propietari ho té més difícil per demostrar que no ha estat ell mateix.

¿És just culpar els comerciants? L'informe diu que el 81 per cent de les empreses incloses en l'informe no eren compatibles amb PCI, el que significa que no compleix amb les normes establertes per la indústria de targetes de crèdit. D'altra banda, el 19 per cent es compleixen i segueixen patint violacions, assenyala l'informe.