dissabte, 21 de juny de 2008

Intervencions de telèfons...

• EDITORIAL

Control de les escoltes

...la intervenció d’un telèfon és una intromissió en la intimitat de les persones....
Diari d´Andorra 21 06 08