dimarts, 28 de juliol de 2009

L´orella global francesa

A França un recent estudi ara publicat, desvela que les “escoltes” telefòniques practicades en uns 200 microcentres, han augmentat en 7 anys el 450%.

Només el 2.008 les “escoltes” han estat 26.000.
6.000 d´aquestes han estat sol-licitades per els serveis de contraespionatge i serveis de duanes i sense el vist i plau de la justícia.

Les companyies facturen el “servei” instat per els jutges 88€ per punxar un mòbil i 497€ per un fixe.

Un document de 133 pàgines del Ministeri de la Defensa Francès diu que a França és on practiquen menys les escoltes.

Ja es parla de “Frenchelon” en referència a la xarxa “Echelon”,

El control és extensible a Internet, correus electrònics i SMS.

La xarxa d´interceptació es completa amb uns micro statèl-lits (Cerise i Clémentine) posats en òrbita entre el 1999 i 2005